Tilrettelagte boliger for framtiden

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for ønsket om å iverksette et pilotprosjekt tilknyttet «Tilrettelagte boliger for framtiden» har sitt utspring i arbeidet med «Gutteklubben Grei», som ble etablert høsten 2018. Prosjektet er etablert og driftet gjennom et privat initiativ. Hensikten var, og er, kort fortalt å legge til rette for at en hensiktsmessig liten og trygg gruppe ungdommer med tilretteleggingsbehov, skulle få en arena der de i trygge omgivelser og rammer kunne utforske muligheten til å etablere vennskap.

Under disse omstendighetene kunne de trene på og utvikle sosiale ferdigheter med mål om at de over tid, sammen, skulle greier å opparbeide den nødvendige tilliten og tryggheten de trenger for å danne grunnlag for et varig vennskapsforhold.

Visjon

• Legge til rette for utvikling av tjenestene, samt bygge opp under opplevelsen av egen selvstendighet og mestringsfølelse.
• Åpne for utstrakt bruk av velferdsteknologi og selvforsynte boligløsninger for å kunne bidra til utvikling av et godt velferdstilbud for framtiden og bærekraft basert på forskning og tett samarbeid med det teknologiske utviklingsmiljøet.
• Pioner-virksomhet innenfor et område som vi bare så vidt har sett begynnelsen av.

Det er en overordnet målsetning at man gjennom implementering og bruk av velferdsteknologiske løsninger blir bedre rustet til å møte framtidens utvikling av innovasjon og teknologi, i et samfunnsøkonomisk perspektiv for helsetjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at siden er under oppbygging